Laskujen myynti

Laskujen myynti rahoitusyhtiölle on helppo ja tehokas tapa saada rahat laskuista heti tilille, parantaa yrityksesi maksuvalmiutta, nopeuttaa kassavirtaa ja pienentää luottotappioita. Laskujen myyntipalveluiden kautta onnistuu niin yksittäisen laskun myynti kuin useiden laskujen myyminen.

Myymällä yrityksen laskusi rahoitusyhtiölle, saat normaalisti rahat laskusta heti tilille vähennettynä rahoitusprovisiolla. Toisinaan rahoittaja voi rahoittaa laskusta esimerkiksi vain 70-80%, jonka saat heti tilille ja laskun loppuosan vähennettynä rahoitus provisiolla sitten kun laskun saaja on maksanut laskun kokonaisuudessaan rahoitusyhtiölle.

Kun käytät laskujen myyntiä yrityksen rahoittamiseen, sinun ei tarvitse huolehtia mahdollisista maksumuistutuksista ja perintätoimenpiteistä, vaan laskun rahoittanut yhtiö hoitaa tämän puolestasi.

Millaisia laskuja on mahdollista myydä?

Eri rahoittajilla on erilaisia kriteerejä siihen kuka voi myydä laskuja ja millaisia laskuja ne hyväksyvät rahoitettavaksi. Ensisijaisia kriteerejä ovat mm.

  • Laskuttaja että laskun maksaja ovat kumpikin yritys tai yhteisö, jolla on suomalainen Y-tunnus ja ovat merkittynä ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin. Jotkin rahoittajat mahdollisesti hyväksyvät myös ulkomaalaisia yrityksiä. Laskujen myynti ei ole mahdollista, mikäli maksajana on yksityishenkilö.
  • Lasku on erääntymätön, aiheellinen ja riidaton. Erääntyneiden laskujen myyminen on kuitenkin mahdollista perintätoimistoille, jotka ostavat erääntyneitä saatavia.
  • Lasku on yrityksten välisestä kaupasta, palvelu- tai tavarakaupasta. Kuluttaja-, urakka-, projekti- tai ennakkolaskujen myyminen ei ole aina mahdollista. Myöskään sopimussakkojen ja liiketoimintakaupan rahoittamiseen laskujen myynti ei sovellu.

Laskujen myyminen on hyvin yleistä esimerkiksi teollisuuden-, rakentamisen- ja palvelukaupan toimialoilla yrityksen kokoon ja ikään katsomatta. Myös kasvuyritykset käyttävät laskujen myyntiä yrityksen kasvun rahoittamiseen.

Laskujen myynti soveltuu myös yrityksille, jotka eivät saisi yrityslainaa esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän tai jonkin muun syyn takia. Laskujen myynnissä tärkeämpänä tekijänä katsotaan laskun maksajan maksukykyä.

Laskujen myynnin hinta

Laskujen myynnissä luonnollisesti rahoittaja ottaa itselleen laskun summasta rahoituspalkkion eli provision. Provision suuruuteen vaikuttavat useat eri tekijät ja se määritellään aina tapauskohtaisesti. Provisioon vaikuttavat mm. laskun summa ja maksuehto, luottoluokitus ja monet muut tekijät. Hinta nousee myös, mikäli luottotappioriski siirtyy rahoitusyhtiölle. Tavallisesti rahoituspalkkion suuruus vaihtelee 2-5% välillä.

Rahoittajan näkökulmasta ihanteellisin rahoitettava lasku on sellainen, jossa on pitkä maksuaika ja maksaja on sellainen joka maksaa laskun varmasti esim. valtio, kaupunki, sairaanhoitopiiri, vakuutusyhtiö tai suuri pörssiyhtiö.

Miksi laskujen myynti kannattaa?

  • Saat rahat heti käyttöösi jo ennen eräpäivää.
  • Se nopeuttaa yrityksen kassavirtaa ja parantaa maksuvalmiutta.
  • Sinun ei tarvitse huolehtia maksuvalvonnannasta ja maksumuistutusten lähettämisestä.
  • Tarjoaa parempaa kilpailukykyä silloin kun asiakkaan ehtona on pitkä maksuaika.
  • Voit myydä yksittäisen laskun, useita laskuja tai vaikkapa koko saatavakannan – kertaluonteisesti tai jatkuvana palveluna.